Prosvjeta Lopare
0
0
Prosvjeta Lopare
Srpsko prosvjetno i kulturno drušrtvo „Prosvjeta“ osnovano je 1902. godine u Sarajevu od strane grupe srpskih intelektualaca tog vremena. Istorijski podaci kazuju da je SPKD „Prosvjeta“ najviše aktivnosti realizovala u periodu od osnivanja pa do 1914. godine, u doba vladavine Austro-ugarske Monarhije na ovim prostorima. Ova činjenica ukazuje na nesebičnu angažovanost i požrtvovanost članova „Prosvjete“ u realizaciji programskih ciljeva i zadataka Društva, pod budnim okom Austro-ugarske vlasti. Rad SPKD „Prosvjeta“ je zabranjivan u nekoliko navrata-uslijed burnih istorijsko-političkih prilika na Balkanu, pa je Društvo tri puta obnavljalo svoj rad. SPKD „Prosvjeta“ je funkcionisala u periodima: • od 1918. do 1941. godine; • od 1945. do 1949. godine i • od 1990. godine do danas. SPKD „Prosvjeta“ je, u periodu svoje ekspanzije (1902-1914), realizovala najveći broj aktivnosti iz, nadasve, sadržajnog programa rada: 1. ŠKOLOVANjE OMLADINE ( obrazovanje djece- posebno ženske, stipendiranje učenika i studenata, osnivanje škola za domaćice, osnivanje đačkih domova, osnivanje srpskih zemljoradničkih zadruga, osnivanje Muzičke škole u Gradiškoj i osnivanje biblioteka). 2. KULTURNO I PROSVJETNO UZDIZANjE SRPSKOG, A I OSTALIH NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI (tečajevi za nepismene, prosvjećivanje odraslih i održavanje popularnih predavanja). 3. OSNIVANjE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I POPULARIZACIJA KNjIGE U NARODU ( štampanje „Prosvjetine“ Čitanke i Bukvara, Kalendar „Prosvjeta“ i „Prosvjeta“ list za narodno prosvjećivanje). 4. OSTALE AKTIVNOSTI ( osnivanje organizacije „Sokola“ i „Pobratimstvo“ i dr.). SPKD „Prosvjeta“ danas djeluje kroz 45 opštinskih i gradskih odbora, i pododbora, a sve pod okriljem Glavnog odbora SPKD „Prosvjeta“ smještenog na Palama. U okviru Glavnog odbora su i OO Lopare i pododbor Priboj. Ideje, ciljeve i zadatke SPKD „Prosvjeta“ na Majevici donio je učitelj Veljko Čubrilović, dolaskom na službu u školu u Priboj. U periodu svog boravka i rada u Priboju (od 1910. do 1914. godine) pored, sportskog društva „Soko“, antialkoholičarskog društva „Pobratimstvo“, „Narodne čitaonice“, osnovao je i Pododbor „Prosvjete“ u Priboju. Rad OO SPKD „Prosvjeta“ obnovljen je 1991. godine kada je formiran OO Društva u Loparama. Na Skupštini, održanoj, 23. 6. 1991. godine. Odbor je djelovao sve do aprila 1992. godine kada prekida svoj rad. Rad OO Društva nastavljen je foriranjem inicijativnog odbora 20. 12. 2002. godine, dok je Obnoviteljska skupština održana, 22. 2. 2003. godine, gdje je za predsjednika ponovo izabrana Petra Mitrović, profesor iz Lopara, za potpredsjednika Anđelko Jeremić, prof. iz Lopara i za sekretara Danijela Radović, prof. iz Lopara. U periodu od 2002. do 2011. godine radom OO Društva u Loparama rukovodili su predsjesnici: Petra Mitrović, Anđelko Jeremić i Ognjen Veljančić. OO SPKD „Prosvjeta“ Lopare, danas, za cilj ima realizaciju programa kulturno-javne i prosvjetne djelatnosti, na teritoriji cijele opštine Lopare, i šire. Predsjednik OO Društva je mr Vesna Jović iz Priboja. Tokom 2011. godine OO Društva osnovao je i pododbor „Prosvjete“ u Priboju. Rukovodilac pododbora je Sanja Radovanović, dipl. pedagog-psiholog. OO Društva broji oko 150 članova, uključujući članove podmlatka. U okviru odbora i pododbora djeluju sljedeće sekcije: 1. Sekcija za očuvanje narodne tradicije, 2. Folklorna sekcija, 3. Likovna sekcija, 4. Literarna sekcija i 5. Dramska i recitatorska sekcija. U toku 2014. godine došlo je do kraćeg prekida u radu SPKD „Prosvjeta“ Lopare, a od januara 2015. godine predsjednik OO Društva je Radmila Mitrović, mast.prav. U 2015. godini aktivno se krenulo u realizaciju započetih aktovnosti.
Pročitaj više