Odeljenje za finansije Danica Tasovac
0
0
Odeljenje za finansije Danica Tasovac
Odjeljenje za finansije vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: praćenje ostvarivanja politike finansiranja u opštini, priprema nacrt budžeta, završni račun, prati prihode i izvršenje rashoda, vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje Opštinske administrativne službe, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta opštine, kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.
Pročitaj više