Odeljenje za opštu upravu Cviko Rikić
0
0
Odeljenje za opštu upravu Cviko Rikić
Odjeljenje za opštu upravu vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti opštine koji se odnose na: poslove prijemne kancelarije, poslove građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), personalne poslove, boračko-invalidsku zaštitu, arhivu, ovjeru potpisa, prepisa i ugovora, izdavanje uvjerenja iz javnih registara, pružanje pravne pomoći, evidencije iz oblasti odbrane, informisanje i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugog odjeljenja ili službe.
U okviru Odjeljenja za opštu upravu organizuju se odsjeci, i to:
a) Odsjek za upravne poslove
b) Odsjek – Centar za usluge građanima
Pročitaj više