Odeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Srđan Lukić
0
0
Odeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Srđan Lukić
Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na: pripremu prostorno-planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tehnički pregledi i upotrebne dozvole izgrađenih objekata, kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine i putne inspekcije, komunalne policije, kontrola zakonitog korištenja stanova u državnoj svojini, dodjela, zamjena i otkup stanova, korištenje gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanje naknada i drugo, te poslovi iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija), kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.
Pročitaj više