Odsjek za inspekcdijske poslove Radmila Kerović
0
0
Odsjek za inspekcdijske poslove Radmila Kerović
Odsjek za inspekcijske poslove izvršava poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti opštine, nad aktivnostima kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata u zakonom utvrđenim oblastima kao i druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.
Ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno, u Odsjeku za inspekcijske poslove vrši se nadzor nad primjenom propisa iz oblasti zdravstvene zaštite ljudi i sanitarne zaštite, prometa roba i usluga, poljoprivrede i zaštite bilja, zdravstvene zaštite životinja, saobraćaja i veza, ekologije, i iz oblasti urbanizma i građevinarstva.
Pročitaj više