Teritorijalna vatrogasna jedinica Lopare
0
0
Teritorijalna vatrogasna jedinica Lopare
Teritorijalna vatrogasna jedinica (TJV) osnovana je 30.12.2013. godine, kao posebna unutrašnja organizaciona jedinica Administrativne službe opštine Lopare. Djelokrug i nadležnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice su: obavljanje zakonom utvrđenih djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica, učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije, gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, sprovođenje mjera zaštite od požara utvrđenih Planom zaštite od požara opštine Lopare, pruženje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, ostvarivanje zadataka jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, obavljanje i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama.

Teritorijalna vatrogasna jedinica ima ukupno 15 zaposlenih, starješinu, četiri rukovodioca oko gašenja požara, osam vatrogasaca, stručnog saradnika i dispečera.

U svom pogonu ima jedno navalno vozilo – jurišno, auto cisternu od 5 tona, terensko vozilo ladu Nivu sa rezervarom od 250 litara vode, terensko vozilo PINZ GAUER.
Pročitaj više